Milan Kolcun: Always Košice!
– SlovenskoNarodil sa v roku 1969 v Košiciach. Na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika vyštudoval slovenčinu, ruštinu a angličtinu, a Prešovskej univerzite následne španielčinu. Živí sa ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Košiciach, sprievodca po Košiciach, prekladateľ do košičtiny, publicista a spisovateľ. Píše básne a prózu, je autorom popularizačných titulov na košickú tému, napríklad Potulky mestom Košice I, II (2003, 2005), Košická čítanka (2010), Štýly krásy v Košiciach (2011) nebo Košické detaily (2013).