Nóra Růžičková: Vzťahy obrazu a textu
 – SlovenskoNarodená 1977, je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, kde po skončení doktorandského štúdia pôsobila najskôr ako výskumná pracovníčka (2007 – 2009), neskôr ako odborná asistentka na Katedre intermédií (2009 – 2018) a v rokoch 2016 – 2018 viedla na VŠVU ateliér Obraz/zvuk/text a kontext. Od roku 2018 vyučuje odborné výtvarné predmety na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Pri tvorbe využíva rôzne médiá a formy vyjadrenia – text, video, fotografia, počítačová animácia, zvuková inštalácia, performancia. Skúma vzťahy obrazu a textu, textuality a vizuality, napätie medzi artikulovanou a skomolenou výpoveďou, vytvára experimentálne fikcie, v ktorých kontext umenia konfrontuje s amatérskymi diskurzmi. Mnohé z jej umeleckých projektov sú založené na spolupráci s inými umelkyňami a umelcami, ale aj s ľuďmi z mimoumeleckých oblastí. Od roku 2004 kontinuálne spolupracuje s Mariannou Mlynárčikovou. Nóra Ružičková je autorkou ôsmich básnických zbierok: Mikronauti (Drewo a srd,1998), Osnova a útok (Drewo a srd, 2000), Beztvárie (vlastným nákladom, 2004), Parcelácia vzduchu (Modrý Peter, 2007), Pobrežný výskum (Ars Poetica, 2009), Práce & Intimita (Aspekt, 2012), ← a b c → (v spoluautorstve s Mariannou Mlynárčikovou, Skalná ruža, 2018), Súčasnosti (Skalná ruža, 2021). Venuje sa tiež umeleckého prekladu, knižne vyšli Uchvátené odstupy Moniky Rinck (Ars Poetica, 2008), Zamknuté komory Marion Poschmann (Modrý Peter, 2014), Prospekt Rona Winklera (Skalná ruža, 2019) a Psia novela Marion Poschmann (FACE, 2023).