Denisa Fulmeková: Jej limity
 – SlovenskoNarodená 1967, vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka v Literárnom týždenníku, Telegrafe a Štýle, šéfredaktorka ezoterického časopisu Orientácia a spolupracovníčka mesačníka Miau. Debutovala pod pseudonymom Mina Murrayová zbierkou poviedok Tak čo teda? (Petrus 2001), nasledovala poetická zbierka Som takmer preč (Petrus 2004) a prozaický Klebetromán (Kalligram 2004), ktorý vzišiel zo spolupráce s Petrom Macsovszkým. Publikovala v českom zborníku Evropský fejeton (2004) a v antológii Sex po slovensky (Ikar 2004). Po pätnástich tituloch v roku 2019 debutovala aj ako autorka detskej literatúry (Ňuňo; Slovart 2019). V novinke s názvom Úzkosť (Slovart 2022) reflektuje skrz rozprávanie hlavnej postavy množstvo rolí, ktoré ako žena zastáva — je matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s nimi stotožnená, hoci sú aj chvíle, kedy sa jej zmocňuje pocit, že tá-ktorá úloha presahuje jej limity.