Rastislav Puchala: Veža zo slonovej kosti
 – SlovenskoNarodil sa v roku 1972 v Poprade. Študoval v Bratislave a v Ženeve. Ako kariérny diplomat pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave a na slovenskom veľvyslanectve v Ottawe. Neskôr odišiel pracovať do súkromného sektoru, kde pôsobí dodnes. Knižne debutoval filozofickou monografiou Platón a Augustín. Teleológia a teológia moci. Do slovenskej prózy vstúpil knihou Archa zmluvy, ktorá sa rok po vydaní v r. 2020 dočkala druhého vydania pre veľký čitateľský úspech i uznanie odbornej literárnej obce. Debut mu vyniesol ocenenie Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2021 mu vyšiel román Veža zo slonovej kosti, za ktorý získal Prémiu Literárneho fondu. V roku 2022 publikoval knihu Priestupný rok, ktorá žánrovo vybočuje z doterajšej tvorby autora, keďže nejde o román, ale o súbor vzájomne nesúvisiacich poviedok a noviel, ktorých jediným spojivom je plynutie času v priebehu výnimočného roka. V najbližších mesiacoch mu vyjde román On postaví dom tebe, na motívy príbehu biblického kráľa Dávida a novela Nedeľa radosti, ktorá bude intímnym ponorom do duše muža stredného veku prechádzajúceho vážnou krízou umocnenou traumatickou udalosťou. Rastislav Puchala žije a tvorí v podtatranskej obci Hôrka.