Jana Juráňová: Ženský hlas v mužskom storočí
– SlovenskoSa narodila v roku 1957 v Senici a vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy a editorka viacerých knižných projektov.V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Dodnes je jeho koordinátorkou. V roku 1993 debutovala zbierkou poviedok Zverinec. Do sveta slovenskej literatúry sa zapísala ako následníčka B. Slančíkovej Timravy, Ľ. Podjavorinskej, či T. Vansovej a to najmä témami, ktorých sa dotýka. Vo svojom prozaickom a dramatickom diele narúša tradičné rodové stereotypy, slovenské mýty a obnažuje tváre významných slovenských osobností 19. storočia, súčasných pseudointelektuálov i niekdajších disidentov. Juráňová dnes nepochybne patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám feministického literárneho diskurzu na Slovensku. Autorkina najnovšia kniha Naničhodnica (2020) zachytáva širokospektrálny pohľad na súčasnú dobu optikou sociálneho vylúčenia a chudoby.