Slavomír Szabó: Pravé orechové
– SlovenskoSpisovateľ, autor rozhlasových hier, novinár, zberateľ ľudových povestí. Narodil sa v roku 1964. Pôsobí v literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorá sa venuje najmä tvorbe poviedok, ale nie celkom tradičným spôsobom. Príbehy nevznikajú na základe vlastnej inšpirácie autorov, ale zbieraním reálnych a tradovaných príbehov. Slavomír Szabó je autorom vyše dvesto poviedok uverejnených v rôznych novinách a časopisoch na Slovensku aj v Česku. Je autorom a spoluautorom všetkých kníh z dielne Literárnej spoločnosti Pravé orechové, napríklad súboru Čečejovské poviedky alebo poviedkového bedekru Krajina príbehov: Slovenský Kras.