Správy


Festivalový spot, teda tridsať rokov slobody

Čestnými hosťami dvadsiateho ročníka MAČu sú spisovatelia a spisovateľky z Rumunska. V našom spote symbolicky pracujeme s faktom, že to bolo práve Rumunsko, ktoré sa ako posledné vymanilo spod komunistickej diktatúry, tohtoročný MAČ je tak i naším príspevkom k poohliadnutiu sa za tridsiatimi rokmi slobody. V decembri 1989 sa v Rumunsku stala symbolom ľudového povstania vlajka s vystrihnutým znakom s červenou hviezdou. Hrajú Simona Zmrzlá a Dominika Teleky, réžia Jiří Zykmund.