Slovensko

Michal Hvorecký: Strhujúce, zábavné, temné

Narodil sa v 1976 v Bratislave. Vyštudoval estetiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje v reklame. Venuje sa prekladu, je autorom divadelnej hry Slovenský inštitút, jedna komédia (2009), vydal jedenásť kníh prózy, z ktorých polovica vyšla v preklade do češtiny. V anotácii k novinke Trol (2017) sa píše: „Vitajte v strhujúcom, zábavnom a temnom svete, v ktorom sa niečo zásadné zmenilo. Kedysi písal dejiny víťaz. Teraz dejiny píše ten, kto chce zvíťaziť. Guru propagandy poskytne hrdinovi životnú šancu. Mladý muž prijme lákavú ponuku a stane sa plateným internetovým trolom.“