Slovensko

Ján Gavura: Dôstojný pokračovateľ

Narodil sa v 1975 v Poprade. Vyštudoval katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde pôsobí od roku 2001 ako odborný asistent. Básnik, prekladateľ, editor, redaktor. Vydal tri zbierky básní (naposledy Besa, 2012) a dve literárnovedné práce (Ján Buzássy, 2008; Lyrické iluminácie, 2010). „... v Jánovi Gavurovi možno […] vidieť dôstojného pokračovateľa výrazovej línie tejto vysoko kultivovanej, komorne ladenej, artistnej, inšpiráciami klasického kultúrneho dedičstva sýtenej, pritom však živej lyriky v rámci súčasnej slovenskej poézie,“ napísal Zoltán Rédey.