Pavel Klusák: Han skrev med sikte på å fullføre
 – Tsjekkia