M. Seppola Simonsen: Kven Poetry
 – NorgeKvensk, eller kvenfinsk, er et finsk-ugrisk minoritetsspråk som snakkes av det kvenske folket i Nord-Norge. Blant de unge stemmene er M. Seppola Simonsen. Forfatteren har en bachelorgrad i engelsk litteratur og spansk, studerer nå sosiologi i Oslo og skriver poesi på norsk. Debutsamlingen Hjerteskog, som kom ut i fjor, handler om kvensk språk og identitet, natur og følelsen av tap.