Kjersti Halvorsenová
 – NorgeKjersti Halvorsen er født i 1993 og har studert psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun debuterte i 2019 med romanen Ida tar ansvar, som hun ble nominert til Tarjei Vesaas Debutantpris for. Boken dannet grunnlaget for en åtte episoders tv-serie med samme navn. Den ble etterfulgt av boken Det er jeg som kan hjelpe deg, som tar opp temaer som makt, avhengighet, hevn og forsoning. Hovedpersonen i romanen er psykologen Edvin, som en dag får en ny pasient. Selv om han har kjent ham siden barndommen, kvier han seg for å fortelle det til sine overordnede. Han ble nemlig mobbet på skolen, og det var den nye pasienten som mobbet ham. Nå er maktforholdet mellom dem snudd på hodet.