Alena Brindová: Et sjeldent tilfelle av å være
 – Slovakia