Viliam Nádaskay: O odchádzaní
 – SlovenskoBásnik, literárny vedec, redaktor a publicista Viliam Nádaskay (1994, Košice) vyštudoval učiteľstvo angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je zamestnancom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Od roku 2019 je redaktorom internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum. V roku 2018 debutoval zbierkou básní Vynechaný spoj, nasledovala kniha Zmyslov zbavovaný (2021) a v roku 2024 mu vychádza titul Strmhlav, sliepňajúc.