Michal Tallo: Sny z neznámej zeme
 – SlovenskoSpisovateľ, prekladateľ a publicista. Narodil sa v r. 1993 v Bratislave. Vydal básnické zbierky Antimita (2016), Δ (2018) a Kniha tmy (2022) a prozaickú knihu Všetko je v poriadku, všade je láska (2024). Jeho tvorba bola preložená do mnohých jazykov. Organizačne spolupracuje s niekoľkými filmovými a literárnymi festivalmi, pôsobí ako koordinátor súťaže Básne SK/CZ, vo vydavateľstve BRAK spoluvedie a rediguje básnickú edíciu Lentikular. Knižne mu tiež vyšli preklady Andrewa McMillana či Seána Hewitta.