Jana Juráňová: Ktorá literatúra je tá feministická?
 – SlovenskoJana Juráňová je prozaička, dramatička, prekladateľka a publicistka. Narodená v roku 1957. Pochádza zo Senice. Vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Za svoju tvorbu získala mnohé ocenenia. „Dalo by sa hovoriť o  tom, čo je to feministická reflexia literatúry – či už písanej ženami alebo mužmi – a  to je nesporne veľmi zaujímavá téma. Mám feministické postoje, hlásim sa k  tomu, aj napriek konfliktnosti tohto slova, ale určite by som si netrúfla odpovedať na otázku, ktorá literatúra je feministická, a  či je to práve tá moja,“ hovorí autorka v rozhovore v knihe Ľuboša Juríka Rozhovory po rokoch (2011).