Ivan Štrpka: Osemdesiat rokov žiť svoju báseň
 – SlovenskoBásnik Ivan Štrpka (1944, Hlohovec) debutoval v roku 1969 zbierkou Krátke detstvo kopijníkov. Odvtedy je esenciálnou súčasťou slovenskej kultúry. Je spoluzakladateľom básnickej skupiny Osamelí bežci. Vydal rad kníh poézie, román Rukojemník, knihu esejí, napísal texty k piesňam Deža Ursinyho, získal mnoho významných ocenení. „Písanie je proces, v ktorom neustále existujem. Stále som sa veľa vecí nedozvedel, stále som si veľa vecí nekonkretizoval do podoby, do akej potrebujem. Písanie človek potrebuje nielen preto, aby neotupel a aby sa nezbláznil, ale aj preto, že sa snaží rozvíjať svet vlastnej vnímavosti tým, že mu dá artikulovanú podobu,“ tvrdí o svojom písaní jubilujúci autor.