Čung Wen-jin: Pouta lásky i ztráty
 – TaiwanČung Wen-jin (Chung Wen-Yin) vytvořila ambiciózní literární díla, v nichž se noří hluboko do osudů tchajwanských žen a zkoumá jejich složité emoce a propletené osudy na pozadí historických událostí. Podstatná část jejího díla zachycuje nelehkých sedm let, jejichž vyústěním byla matčina smrt a během nichž spisovatelka napsala citlivou trilogii líčící vývoj jejich vztahu během matčiny nemoci. Oceňovaná trilogie z mnoha stran zkoumá pevné pouto mezi Čung a její matkou, zároveň se v ní však odrážejí obecnější témata, jako je hledání identity, oddanost, sounáležitost a dědictví – v přeneseném slova smyslu. Její texty silně zasáhnou čtenáře toužící po hlubším pochopení lidské existence, jelikož nedocenitelným způsobem přibližují jemnou hru lásky, ztráty a vnitřní síly.