Chuang Čchung-kchaj: Přetváření tchajwanské literární krajiny
 – Česká republikaChuang Čchung-kchaj (Huang Chong-kai) inovativně a v širokém záběru přehodnocuje tchajwanskou literární historii. Zabývá se peripetiemi osudu vlastního národa a k jeho klíčovým tématům patří svoboda jednotlivce. Chuang Čchung-kchaj ve svých průlomových románech Obsah časů (2017), Formoská výměna (2021) ad. umně přetváří vnímání času a prostoru. Ve svých dílech překračuje lokální perspektivu a zahrnuje do nich globální, a dokonce i mimozemské aspekty. Díky tomuto přístupu nabízí svěží pohled na tchajwanskou literární minulost i na možnosti, které skýtá budoucnost. Prostřednictvím inovativních narativních forem nabízí čtenáři nové přístupové body a zároveň cenné impulsy k interkulturnímu dialogu.