Slavomír Szabó: Pravé orechové
– SlovenskoSpisovateľ, autor poviedok napísaných na základe historických skutočností z dávnejšej i nedávnej minulosti. Narodil sa v roku 1964. Pôsobí v Literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorá sa venuje najmä tvorbe poviedok, ale nie celkom tradičným spôsobom. Príbehy nevznikajú na základe vlastnej inšpirácie autorov, ale vyhľadávaním príbehov v mestách a na vidieku. Slavomír Szabó je autorom a spoluautorom vyše 40 kníh, niektoré z nich boli preložené do češtiny, angličtiny, maďarčiny, ukrajinčiny a nórčiny. Popri knihách ako Košické staromestské poviedky, Kluknavské poviedky, Ťahanovské poviedky (a mnohých ďalších) napísal aj sedem rozprávkových kníh.