Radovan Potočár: Na hrane zlomového okamihu
– SlovenskoNarodil sa v roku 1993 v Leviciach, žije v Prahe. Tam i vyštudoval Fakultu sociálnych vied na Karlovej univerzite, momentálne študuje na Katedre scenáristiky a dramaturgie FAMU. Živí sa ako copywriter a web editor a keď môže, cestuje. Spoluorganizuje slovenský literárny projekt Medziriadky hľadajúci nové literárne talenty. Sám v jedenej literárnej súťaži zvíťazil – v roku 2015 vyhral s textom Mužská geometria v Poviedke KK Bagalu. Tá sa objavila i v jeho knižnom debute Nádych (2018), kde sa mladí hrdinovia strácajú, aby sa vzápätí zjavili nikde inde, splývajú alebo sa ostro vymedzujú jeden voči druhému, pričom sa snažia nájsť odpoveď na otázky Čo hľadáme? A čo sme ochotní obetovať? Podľa Alexandy Jurišovej sú navyše Potočárove postavy „často akoby na hrane zlomového okamihu, činia dôležité rozhodnutia, no vpred ich posúvajú zväčša maličkosti.“