Ján Gavura: Sondy a podobenstvá
– SlovenskoNarodil sa v roku 1975 v Poprade. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (FF PU) a katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od konca deväťdesiatych rokov je zamestnancom Katedry slovenského jazyka a literatúry FF PU, od roku 2001 ako odborný asistent. Píše poéziu, prózu, literárno-vedecké a literárno-historické monografie, venuje sa literárnej kritike. Naposledy vydal básnickú zbierku Kráľ hlad (2017), v ktorej „je prírodný a ľudský svet zobrazený ako súhrn básnických sond a podobenstiev o krutosti a kráse“.