Slovensko

Fedor Gál: Prečo neodstraňovať poštu

Narodil sa v 1945 v Terezíne. Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1977 ukončil svoju vedeckú prípravu zo sociológie v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied, v roku 1992 sa stal doktorom ekonomických vied na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Počas normalizácie patril k disentu, po novembri 1989 bol aktívny v politike, spoluvlastnil televíziu Nova, založil nakladateľstvo GplusG. Ako autor či spoluautor vydal asi dvadsať knižných prác, napríklad Spoločnosť vo svetle sociológie (1986) a Cez ploty: neodstránená pošta (2017).