Slovensko

Ľubomír Feldek (& Family): Báseň k čitateľovi

Narodil sa v 1936 v Žiline. Básnik, prozaik, dramatik, esejista, autor knižiek pre deti a mládež, prekladateľ. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Pracoval ako časopisecký a knižný redaktor. Jeho prvý titul Hra pre tvoje modré oči vyšiel v 1959, ten najnovší Životopis vo veršoch v 2016. Celkom publikoval asi osemdesiat kníh pôvodnej tvorby a dvadsaťpäť prekladových titulov (najmä diel Williama Shakespeara). Hovorí: „Čitateľov mám iste čoraz menej, ale to nie je ani ich vina, ani moja. Jednoducho – dnes je veľké umenie dostať báseň k čitateľovi.“